Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula Monitoring wizyjny

 

Klauzula informacyjna zbioru danych osobowych
„Monitoring wizyjny Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na: osiedle Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: zsnr2@budowlanka.net.pl, telefon: 41 263-17-33.
 2. Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 3. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: boisko szkolne, wejście główne, parking szkoły, korytarze budynku,  oraz teren wokół budynku szkoły.
 4. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 5. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres maksymalnie 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do usunięcia danych (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych),
 • prawo do przenoszenia swoich danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna - Rekrutacja do szkoły 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców w procesie rekrutacji 
do Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na: osiedle Słoneczne 45 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: zsnr2@budowlanka.net.pl, telefon: 41 263-17-33.
 2. Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza Twoje dane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Twoje dane będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  Ty sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi Pełnomocnicy,
  Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazany w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki - przez okres jednego roku.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
 1. W przypadku przetwarzana danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:
 • dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
 • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na: osiedle Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: zsnr2@budowlanka.net.pl, telefon: 41 263-17-33.
 2. Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza Twoje dane w celu realizacji ustawowych zadań szkoły.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Twoje dane będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  Ty sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi Pełnomocnicy,
  Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazany w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
 1. W przypadku przetwarzana danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:
 • dobrowolne, jest konieczne do załatwienia sprawy,
 • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ja
Data utworzenia:2018-10-18
Data publikacji:2018-10-18
Osoba sporządzająca dokument:ja
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Hoyer
Liczba odwiedzin:278

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-10-18 20:29:42Krzysztof HoyerrodoRODO