Technik organizacji reklamy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Technik organizacji reklamy

2018-03-23

 


Trudno jest sobie wyobrazić współczesny świat bez reklamy. Spotykamy ją wszędzie: w sferze produkcyjnej i konsumpcyjnej, w najbliższym otoczeniu, w miejscach banalnych i wyjątkowych, na uroczystościach, widowiskach sportowych i artystycznych. Zapotrzebowanie na pracowników w tej branży jest duże i w przyszłości z pewnością będzie jeszcze wzrastać. Zawód technika organizacji reklamy jest niezwykle atrakcyjny, szerokoprofilowy i wymaga łączenia w sobie, między innymi, wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej.


Jeśli Twoje mocne strony to:

 • wrażliwość estetyczna,

 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia,

 • łatwość i jasność wypowiadania się 
  w mowie i piśmie,

 • zainteresowanie takimi dziedzinami jak:
   ekonomia, socjologia, psychologia,

 • umiejętności organizacyjne,
   marketingowe.

Nie zastanawiaj się ani chwili dłużej, wybierz zawód technik organizacji reklamy, a po ukończeniu szkoły nie martw się o pracę.
 

Gimnazjalisto! 
nauka w zawodzie 
technik organizacji reklamy umożliwi Ci:

 • zdobycie tytułu technika organizacji reklamy,

 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje: 
  - A.26 “Sprzedaż produktów i usług reklamowych”
  - A.27 “Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej”

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych,
  - staże oraz praktyki zawodowe w firmach branżowych, agencjach reklamy czy też lokalnych mediach,
  - udział w warsztatach zawodowych,

Absolwent kierunku technik organizacji reklamy może podjąć pracę w:

 • pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:
  - agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta)
  - pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager)
  - pracownik działu kreatywnego
  - autor tekstów i sloganów (copywriter)
  - projektant grafiki (art designer)
  - pracownik działu produkcyjnego 
  -pracownik działu planowania publikacji
  - pracownik działu badań rynkowych

 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:
  - specjalista do spraw marketingu 
  - specjalista do spraw reklamy
  - specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations)

 • biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:
  -pracownik biura reklamy

  DAJ SOBIE SZANSĘ NA ZAWODOWY SUKCES!

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSnr2
Data utworzenia:2018-02-27
Data publikacji:2018-02-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:281